Heeft u arbeidsdeskundig advies nodig over zaken als Wet Verbetering Poortwachter, verzuim of de werkplek? Dan adviseren en ondersteunen de mensen van Prosper u daarbij graag.

Wij adviseren en ondersteunen u bij:

  • Casemanagement bij verzuimtrajecten: zijn alle stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter genomen? Zijn er zaken overgeslagen? En hoe kan een medewerker verantwoord reïntegreren?
  • Geschiktheid voor het eigen werk en mogelijkheden om dit te bevorderen.
  • Mogelijkheden voor een medewerker om weer te gaan werken.
  • Mogelijkheden voor reïntegratie op het Eerste en Tweede Spoor.
  • Werkplekanalyse- en advies.
  • Primaire preventie: ter voorkoming van toekomstige uitval.
  • Secundaire preventie: er zijn klachten en door middel van preventieve maatregelen kan verdere uitval voorkomen worden of de ziekteperiode worden verkort.
  • Tertiaire preventie: herhaling en verergering proberen te voorkomen.
Menu